Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów do porównania.

……………….…………………………………………..........................................….                             ……...........................................…….……………………

(Imię i nazwisko Konsumenta)                                                                                                                                           (Miejscowość i data)

……………………………………………………………............................................

…………………………………………………………..........................................…..

…………………………………………………………..........................................…..

(Adres Konsumenta)

………………………………………………………….........................................…..

(Telefon lub email Klienta)

                                                                                                              Dane przedsiębiorcy:

                                                                                                              Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp. j.

                                                                                                              ul. Piotrkowska 10/12

                                                                                                              95-070 Aleksandrów Łódzki

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa


 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących Towarów:

 

Data Zamówienia

Numer Zamówienia

Data odbioru Towaru

Numer SKU Towaru

Ilość

Cena brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

nazwa Banku: ..........................................................................................................

Numer rachunku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż znane są mi warunki zwrotu Towaru określone w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem www.sklep.techmark.com.pl/index.php/regulamin

 

Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni oraz obowiązek zwrotu Towaru w ciągu kolejnych 14 dni. Koszty przesyłki zwrotnej obciążają Konsumenta.


…..........................……………………………………………………………

                                                                    (podpis Konsumenta)